:: สำนักงานกฎหมาย เค เอส ลอว์ ทนายความ ::

 สำนักงานกฎหมาย เค เอส ลอว์ ทนายความ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความสนใจ ในบทกฎหมาย และมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความต่างๆเราช่วยท่านได้

  :: การให้บริการต่างๆ ::

  1. รับปรึกษากฎหมาย และว่าความในคดีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร  ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และอรรถคดีทั้งปวง

  2. รับเร่งรัด และติดตามหนี้ รวมทั้งการประนอมหนี้

  3. รับร่างนิติกรรมสัญญา

  4. รับแก้ต่างคดี ต่อสู้คดีความ ในกรณีท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คดีแรงงาน และอรรถคดีอื่นๆ

  5. รับทำอุทธรณ์ และฎีกา ยื่นคำแก้อุทธรณ์ และฎีกา

  6. รับสืบทรัพย์บังคับคดีหรือยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

  7. รับดูแลการขายทอดตลาด ติดต่อเจรจาหนี้การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์

  8. รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

  9. รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และร่างหนังสือสัญญาต่างๆทนายสิทธิศักดิ์  แก้วสิงห์
หัวหน้าสำนักงาน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
ติดต่อ : 081-6331332, 087-0499111กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
กรมการปกครอง
กรมศุลกากร
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
หนังสืือพิมพ์คมชัดลึก
บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
132 อาคาร เค.เอส. ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 Tel.02-361-6001 Fax: 02-361-6002
Copyright 2008 Thaikslaw.com.

power by : room305